Services

Maritime Insurance / Assicurazioni Marittime / Siguracione Detare

Maritime Insurance Expertise in Albania is provided from our team of experts to offer comprehensive coverage to all categories of boats, yachts, and commercial vessels. Through the network of partners we have access not only to the domestic companies, but also to foreign insurance institutions, to guaranty that you receive the best possible price offers worldwide, upon the purchase of your new yacht. 

Il nostro team di esperti offre una competenza in materia di assicurazioni marittime in Albania, per offrire una copertura completa a tutte le categorie di imbarcazioni, yacht e imbarcazioni commerciali. Attraverso la rete di partner abbiamo accesso non solo alle compagnie nazionali, ma anche agli istituti assicurativi stranieri, per garantire che riceviate le migliori offerte di prezzo in tutto il mondo, al momento dell'acquisto del vostro nuovo yacht.

Ekspertiza e sigurimit detar në Shqipëri, sigurohet nga ekipi ynë i ekspertëve për të ofruar mbulim të plotë për të gjitha kategoritë e anijeve, jahteve dhe barkave me vela. Nëpërmjet rrjetit të partnerëve ne kemi qasje jo vetëm tek kompanitë vendase, por edhe tek institucionet e huaja të sigurimit, për të garantuar që ju të merrni ofertat më të mira të çmimeve në të gjithë botën, me blerjen e jahtit tuaj të ri.

Address

ALBANIA - Tirana 

MARITIME TRAINING & CREWING
Boulevard: "Gjergj Fishta 146", Tower 1, Apart. 7/2 
(Hotel HILTON GARDEN Inn - ALPAS Center)
Tel/Fax: +355 44 503753
Mobile: +355 672027533
e-mail: info@tstsgroup.com


ALBANIA - Durres

MARITIME TRAINING & CREWING
Taulantia Square, L. 1, St. Kleosteni, Tower 12/6
Tel/Fax: +355 52 220198 
Mobile: +355 67 2030610
e-mail: info@tstsgroup.com

Our Support Services

Flag Registration
Skipper Training License
Insurance Services
Commercial Services
Financing Services
Maintenance Services
 

Currently are 11 guests and no members online

© 2017 Yacht Port Services. All Rights Reserved. Designed By Oxygen Web Studio