Services

Port's Bunker Services / Rifornimento Carburante Portuale / Furnizim me Karburant në Porte

We provide also bunker service in all Albanian Sea Ports, duty free TAX with competitive prices, for all foreign flagged vessels or yachts which are calling our ports or marinas through the professional services of our Maritime Agency TSTS Group

Forniamo anche il servizio di bunkeraggio in tutti i Porti Marittimi Albanesi, tasse doganali esenti da imposte con prezzi competitivi, per tutte le navi battenti bandiera straniera o yacht che stanno chiamando i nostri porti o porti turistici attraverso i servizi professionali del nostro gruppo TSTS.

Pjese e shërbimeve tona është edhe furnizimi me karburant në të gjitha Portet Detare të Shqipërisë, pa taksa me çmime konkurruese, për të gjitha anijet me flamur të huaj ose jahtet të cilat prekin portet ose marinat tona nëpërmjet shërbimeve profesionale të Grupit TSTS të Agjencisë Detare TSTS.

Address

ALBANIA - Tirana 

MARITIME TRAINING & CREWING
Boulevard: "Gjergj Fishta 146", Tower 1, Apart. 7/2 
(Hotel HILTON GARDEN Inn - ALPAS Center)
Tel/Fax: +355 44 503753
Mobile: +355 672027533
e-mail: info@tstsgroup.com


ALBANIA - Durres

MARITIME TRAINING & CREWING
Taulantia Square, L. 1, St. Kleosteni, Tower 12/6
Tel/Fax: +355 52 220198 
Mobile: +355 67 2030610
e-mail: info@tstsgroup.com

Our Support Services

Flag Registration
Skipper Training License
Insurance Services
Commercial Services
Financing Services
Maintenance Services
 

Currently are 14 guests and no members online

© 2017 Yacht Port Services. All Rights Reserved. Designed By Oxygen Web Studio