Services

Consultancy for Maritime Leasing / Consulenza sul Leasing Marittimo / Keshillim per Leazing Detar

This service offer to the yacht owners, charters and skippers the possibility of a little support and back-up when it comes to the frequently complex yacht finance issues and reporting that can come into play when managing a super yacht. These services consist in providing through our partners network yacht financing solutions for a variety of customers, including European boat leasing options, as well as finance for your berth in Albania and Montenegro. All these available financing solutions can be found by a simple contact with our office, so if you are looking to finance a boat, then you are in good hands.

Questo servizio offre ai proprietari, noleggiatori e skipper di yacht la possibilità di una consulenza quando si tratta di problemi finanziari complessi e rapporti che possono entrare in gioco quando si gestisce un super yacht. Questi servizi consistono nel fornire attraverso i nostri partner soluzioni di finanziamento di yacht in rete per una varietà di clienti, tra cui opzioni di leasing di imbarcazioni europee, nonché finanziamenti per l'ormeggio in Albania e Montenegro. Tutte queste soluzioni di finanziamento disponibili possono essere trovate da un semplice contatto con il nostro ufficio, quindi se stai cercando di finanziare una barca, allora sei in buone mani.

Ky shërbim i ofron pronarëve të jahteve, carteruesve dhe kapiteneve, mundësinë e konsultimit kur është fjala për problemet komplekse financiare dhe marrëdhëniet ligjore, që mund të hyjnë në lojë kur menaxhohet një super jaht. Këto shërbime konsistojnë ne ofrimin e zgjidhjeve të financimit për klientët tanë nëpërmjet një numri të madh partneresh, duke përfshirë opsionet e leazingut detar, si dhe finacimin në Shqipëri dhe Mal të Zi, per blerien e nje barke. Të gjitha këto zgjidhje financiare mund të gjenden nga një kontakt i thjeshtë me zyrën tonë, kështu që nëse po kërkoni të financoni një barkë, atëherë jeni në duar të mira.

Address

ALBANIA - Tirana 

MARITIME TRAINING & CREWING
Boulevard: "Gjergj Fishta 146", Tower 1, Apart. 7/2 
(Hotel HILTON GARDEN Inn - ALPAS Center)
Tel/Fax: +355 44 503753
Mobile: +355 672027533
e-mail: info@tstsgroup.com


ALBANIA - Durres

MARITIME TRAINING & CREWING
Taulantia Square, L. 1, St. Kleosteni, Tower 12/6
Tel/Fax: +355 52 220198 
Mobile: +355 67 2030610
e-mail: info@tstsgroup.com

Our Support Services

Flag Registration
Skipper Training License
Insurance Services
Commercial Services
Financing Services
Maintenance Services
 

Currently are 6 guests and no members online

© 2017 Yacht Port Services. All Rights Reserved. Designed By Oxygen Web Studio