Services

Yacht's Maintenance / Rimessaggio Nautico / Kantier Detar

These services provided by our associates shipyards in Albania, Montenegro and Greece, which utilizes the latest yacht maintenance technology, tooling and material selection for the specific project. Constant communication keeps the costumers informed during all the operation ordered from them to the shipyard. Our surveyor upon client's request could follow personally the works that must be done with the same attention and liability of the yacht captains.

Questi servizi sono forniti dai nostri cantieri navali associati in Albania, Montenegro e Grecia, i quali utilizzano le più recenti tecnologie di manutenzione degli yacht, attrezzature e selezione dei materiali per il progetto specifico. La comunicazione costante tiene informati i clienti durante tutte le operazioni ordinate da loro al cantiere. Il nostro ispettore su richiesta del cliente potrebbe seguire personalmente le opere che devono essere eseguite con la stessa attenzione e responsabilità dei comandanti di yacht.

Ky shërbim ofrohet nga bashkëpunëtorët tanë të kantiereve detare në Shqipëri, Mal të Zi dhe Greqi, të cilët shfrytëzojnë teknologjinë më të fundit të mirëmbajtjes së jahteve, përpunimin dhe përzgjedhjen e materialeve për projektin specifik. Komunikimi i vazhdueshëm i mban të informuar klientët tanë, gjatë gjithë operacionit të porositur prej tyre në kantierin detar. Surveyori ynë sipas kërkesës së klientit mund të ndjekë personalisht punët që duhet të bëhen me barkën, me të njëjtën vëmendje dhe përgjegjësi të kapitenëve të jahteve.

Address

ALBANIA - Tirana 

MARITIME TRAINING & CREWING
Boulevard: "Gjergj Fishta 146", Tower 1, Apart. 7/2 
(Hotel HILTON GARDEN Inn - ALPAS Center)
Tel/Fax: +355 44 503753
Mobile: +355 672027533
e-mail: info@tstsgroup.com


ALBANIA - Durres

MARITIME TRAINING & CREWING
Taulantia Square, L. 1, St. Kleosteni, Tower 12/6
Tel/Fax: +355 52 220198 
Mobile: +355 67 2030610
e-mail: info@tstsgroup.com

Our Support Services

Flag Registration
Skipper Training License
Insurance Services
Commercial Services
Financing Services
Maintenance Services
 

Currently are 11 guests and no members online

© 2017 Yacht Port Services. All Rights Reserved. Designed By Oxygen Web Studio