Services

Maritime Services / Servizi Marttimi / Shërbime Detare

These yacht services are provided in Albania from our offices to different customers activities, to support them in the maritime business issues related to the navigation at sea, contributing to the provision of high levels of customer support and associated advisory services for; Yacht Sales, Charter, Crew Manning, Maritime Training Needs; Yacht Registrations Practices; Survey; Commercial Licensing and ancillary processes to ensure a high quality service delivery to both foreign and domestic clients.

Questi servizi barche sono forniti in Albania, dai nostri uffici per varie attività, in modo da assistere i nostri clienti negli affari marittimi legati alla navigazione marittima, contribuendo a fornire assistenza professionale e servizi di consulenza pertinenti; Vendita di barche, noleggio yacht, ormeggiatori e skipper per effettuare manovre e navigazione in sicurezza, formazione marittima; Pratiche di registrazione di barche con diverse bandiere; perito per ispezioni delle barche; Licenze commerciali per attività marine e processi ausiliari per fornire servizi di qualità ai clienti stranieri e nazionali.

Këto shërbime ofrohen nga zyrat tona ne Shqipëri për aktivitete të ndryshme të klientëve që zotërojnë jahte, për t'i mbështetur ato në çështjet e biznesit detar që kanë të bëjnë me navigimin në det, duke kontribuar në ofrimin e mbështetjes profesionale ndaj klientit dhe shërbimeve këshillimore përkatëse; Shitja e jahteve, Jahte me Qera, Ormexhatorë dhe Skipper për manovra, Trajnime detare; Praktikat e regjistrimit të jahteve; Inspektime; Licencimi tregtar per aktivitetet detare dhe proceset ndihmëse për të siguruar shërbimeve cilësore për klientët e huaj dhe vendas.

Address

ALBANIA - Tirana 

MARITIME TRAINING & CREWING
Boulevard: "Gjergj Fishta 146", Tower 1, Apart. 7/2 
(Hotel HILTON GARDEN Inn - ALPAS Center)
Tel/Fax: +355 44 503753
Mobile: +355 672027533
e-mail: info@tstsgroup.com


ALBANIA - Durres

MARITIME TRAINING & CREWING
Taulantia Square, L. 1, St. Kleosteni, Tower 12/6
Tel/Fax: +355 52 220198 
Mobile: +355 67 2030610
e-mail: info@tstsgroup.com

Our Support Services

Flag Registration
Skipper Training License
Insurance Services
Commercial Services
Financing Services
Maintenance Services
 

Currently are 13 guests and no members online

© 2017 Yacht Port Services. All Rights Reserved. Designed By Oxygen Web Studio