Services

Flag Registration & Yacht Management / Registrazione di Bandiera & Amministrazione Barche / Regjistrimi i Flamurit & Menaxhimi i Barkes

Our skills in performing this service are focused in facilitating the administrative bureaucracy in Albania, to allow the yacht owners just having the pleasure of using their boats. Our professional services extend from yacht registration, to providing a complete yacht management service through a dedicated maritime expert available to assist the clients at any time.

Le nostre capacità nello svolgere questo servizio sono focalizzate nell'agevolare la burocrazia amministrativa marittima in Albania, per consentire ai proprietari di yacht di avere il piacere di usare le loro barche. I nostri servizi professionali si estendono dalla registrazione degli yacht, fino a fornire un servizio completo di gestione yacht attraverso un esperto marittimo dedicato disponibile ad assistere i clienti in qualsiasi momento.  

Aftësitë tona në kryerjen e këtij shërbimi janë të përqendruara në lehtësimin e burokracisë administrative ne Shqipëri, për të lejuar pronarët e jahteve të kenë kënaqësinë të përdorin anijet e tyre. Shërbimet tona profesionale shtrihen nga regjistrimi i jahteve, duke siguruar më pas një shërbim të plotë të menaxhimit të jahteve përmes një eksperti detar në dispozicion për të ndihmuar klientët në çdo kohë.

Address

ALBANIA - Tirana 

MARITIME TRAINING & CREWING
Boulevard: "Gjergj Fishta 146", Tower 1, Apart. 7/2 
(Hotel HILTON GARDEN Inn - ALPAS Center)
Tel/Fax: +355 44 503753
Mobile: +355 672027533
e-mail: info@tstsgroup.com


ALBANIA - Durres

MARITIME TRAINING & CREWING
Taulantia Square, L. 1, St. Kleosteni, Tower 12/6
Tel/Fax: +355 52 220198 
Mobile: +355 67 2030610
e-mail: info@tstsgroup.com

Our Support Services

Flag Registration
Skipper Training License
Insurance Services
Commercial Services
Financing Services
Maintenance Services
 

Currently are 12 guests and no members online

© 2017 Yacht Port Services. All Rights Reserved. Designed By Oxygen Web Studio