About

About Us

TSTS Group. from 2010 is involved with different activities in the maritime industry and has been internationally recognized for having created the Albanian Maritime Training & Crewing Center in the country. From 2012 this group has started a very ambitious initiative to create also a complex service related to: marketing, sales, charter, management and maintenance of pleasure boats & luxury yachts in Albania and in Montenegro.

The yacht charter and sale service, will be performed with the highest ISO: 9001:2015, European standards and shall be available to the Albanian & Montenegrin customers with passion in the sea navigation.

Yacht Port Services it's representing the Italian shipyard Rizzardi Yachts, Marlin Boats and Stilmar, for Albania and Montenegro, creating for this purpose new office in Durres and Tirana, Albania.

 

IL TSTS GROUP. dal 2010 è coinvolto con diverse attività nel settore marittimo ed è stato riconosciuto a livello internazionale per aver creato il Centro di Formazione Marittima e Reclutamento Equipaggi in Albania. Dal 2012 questo gruppo ha avviato un'iniziativa molto ambiziosa per creare anche un servizio complesso relativo a: marketing, vendite, noleggio, gestione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e yacht di lusso in Albania e in Montenegro.

Il servizio di barche si svolgeranno con il massimo standard Europeo: ISO: 9001: 2015, e saranno disponibili per i clienti albanesi e montenegrini con passione nella navigazione marittima.

Yacht Port Services rappresenta il cantiere italiano Rizzardi Yachts, Marlin Boats e Stilmar, per l'Albania e il Montenegro, creando con questo scopo un nuovo ufficio a Durazzo e Tirana, in Albania.

 

TSTS Group. nga viti 2010 është përfshirë me aktivitete të ndryshme në industrinë detare dhe është njohur ndërkombëtarisht për krijimin e Qendrës të Trajnimit Detar dhe Punësimit të Detarëve në Shqipëri. Prej vitit 2012 ky grup ka nisur një nismë shumë ambicioze për të krijuar gjithashtu një shërbim kompleks në lidhje me: marketingun, shitjen, kartën, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e anijeve luksoze dhe jahteve luksoze në Shqipëri dhe në Mal të Zi.

Shërbimet e jahteve, do të kryhen me standardet me te larta Europiane ISO: 9001: 2015, dhe do të jetë në dispozicion të klientelës Shqiptare dhe Malazezë me pasion në lundrimin detar. Yacht Port Services përfaqëson kantierin italian Rizzardi Yachts, Marlin Boats dhe Stilmar, për Shqipërinë dhe Malin e Zi, duke krijuar për këtë qëllim zyra në Durrës dhe në Tiranë, Shqipëri.  

 

Currently are 14 guests and no members online

© 2017 Yacht Port Services. All Rights Reserved. Designed By Oxygen Web Studio